Falënderime GNU

 [image of the Head of a GNU]

[ Catalan | Chinese(Simplified) | Chinese(Traditional) | English | Japanese | Portuguese | Spanish | Albanian ]


Lista vjetore kontribuesish: 

Falënderime të Tjerë GNU

Falënderime për tërë ata që kanë blerë CD-ROM, doracakë, skeda referencash, dhe fanella prej FSF-së. Falënderime për ata që kanë blerë Deluxe Distributions.

Falënderime për tërë vullnetarët e listuar në GNU's Who dhe të palistuarit e të panumëruarit që kanë ndihmuar FSF-në në shfaqje.

Falënderime për tërë ata që i kanë dhënë Fondacionit për "Software"-e të Lirë të drejta kopjimi apo ata që kanë shpërndarë kod të tyrin burim nën Licensën e Përgjithshme Publike GNU. Falënderime tërë atyre që kanë kontribuar me dokumentim, njoftime të goditur për"bug"-e, apo tjetër kritikë të dobishme.


Kthehuni te faqja hyrëse e Projektit GNU

Pyetje për FSF-në & GNU-në te gnu@gnu.org. Të tjera rrugë për t'u lidhur me FSF-në.

Komente rreth këtyre faqeve web dërgojini te webmasters@www.gnu.org. Pyetje të tjera te gnu@gnu.org.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 The Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St #330, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.

Përditësuar: $Date: 2006/09/19 14:22:19 $ $Author: puigpe $