Programvare

Innleiing

For å leite etter fri programvare-pakker, både GNU-pakker og ikkje-GNU-pakker, kan du bruke katalogen over fri programvare: ein kategorisert, søkbar database over fri programvare. Katalogen blir vedlikehaldi av Free Software Foundation og innehald blant anna ei liste over alle GNU-pakker.

Vi vedlikehald også ei liste over prioriterte fri programvare-prosjekter. Vær venlig å bidra til disse prosjektene om du har moglegheit for det. Sjå siden over kor det trengast hjelp for andre måtar å medverke på.

Om du ynskjer å kjøpe ein ny datamaskin kan det hende du ynskjer å vurdere eit av disse selskapa som sel maskinar med heilt frie system preinstallert.

For informasjon om lisensane brukt på GNU-programvaren, og over andre fri programvare-lisensar, kan du sjå vår lisensside.

Om du utviklar eller vurderer å starte utviklinga av ein GNU-pakke kan det hende du vil vere interessert i GNU sine ressursar for utviklarere.

Om du ynskjer å gjere din pakke til ein offisiell GNU-pakke, vær venlig og sjå evalueringsinformasjonen og forslagsskjemaet.

Ein del GNU-pakkar er ikkje lenger i bruk. Stort sett gjeld dette fordi dei er blitt overlappa eller har smelte saman med ei anna pakke. Deires vevsider finnast fortsatt for rein dokumentasjons skuld:-

Til slutt finnast det ei kort liste over fri programvare for Microsoft Windows, for dei Windows-brukerane som er nysgjerrige på fri programvare, men som ikkje er klare for å bruke eit fritt operativsystem (enda ;).

Korleis få tak i GNU-programvare

GNU-programvare er tilgjengeleg gjennom ei rekkje forskjellige metodar:

Omsetjingar av denne siden