english polish version
Na razie pusto / Empty for now
Idź tam proszę / Go here please
Możesz pobrać ostatnią wersję z CVS / You can get latest release from CVS
copyleft jCCS developers 2002, 2003 @ savannah.nongnu.org